Superwiel software DDS

 

Software van Martin, PE1BIW ontwikkeld en door mij in gebruik voor het Superwiel.

Universeel toepasbaar van 100 kHz tot 60 MHz en spectraal schone sinewave.

De hardware wordt in het aankomende Benelux QRP blad uitvoerig beschreven.

 

Software DDS download

Fred PA0MER